Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM - VIS

STT TÊN PHÍ DỊCH VỤ MỨC THU TỐI THIỂU TỐI ĐA
I PHÍ MỞ/ĐÓNG DỊCH VỤ      
1 Mở tài khoản      
- Mở tài khoản tại VIS Miễn phí    
Mở tài khoản tại Tổ chức phát hành Theo thỏa thuận giữa VIS và TCPH
2 Đóng tài khoản      
 - Đóng Tài khoản (TK không còn CK, Quyền) Miễn phí    
 - Đóng Tài khoản qua VSD (TK còn CK, Quyền) 50.000 Đ/01 TK
+ 0.3 Đ/01 CP, CCQ
   
3 Phí dịch vụ xin cấp mã Giao Dịch Chứng khoán cho NĐT nước ngoài (Trading Code) 300.000đ/Hồ sơ/KH    
4 Đăng ký/Hủy đăng ký dịch vụ Miễn phí    
II. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT      
1 Phí giao dịch CP, CCQ, CQ      
 - <=100.000.000 VND 0.30%/GTGD    
 - > 100.000.000 VND đến 300.000.000 VND 0.25%/GTGD    
 - > 300.000.000 VND đến 1.000.000.000 VND 0.20%/GTGD    
 - > 1.000.000.000 VND 0.15%/GTGD    
 - Phí giao dịch trực tuyến qua Internet 0.15%/GTGD    
2 Phí giao dịch TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT      
 - <= 2.000.000.000 VND 0.10%/GTGD    
 - > 2.000.000.000 VND đến 10.000.000.000VND 0.05%/GTGD    
 - > 10.000.000.000 VND 0.02%/GTGD    
III. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH      
1 Phí dịch vụ ký quỹ      
 - Phí vay ký quỹ trong hạn 13.87%/năm    
 - Phí vay ký quỹ gia hạn 13.87%/năm    
 - Phí vay ký quỹ quá hạn (130% phí vay trong hạn) 18.03%/năm    
2 Phí ứng trước tiền bán chứng khoán 13.87%/năm 10.000đ/HĐ  
3 Phí chuyển khoản tiền Theo biểu phí của NH    
IV. DỊCH VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN      
1 Lưu ký chứng khoán Miễn phí    
2 Rút chứng khoán lưu ký 100.000đ/Hồ sơ    
3 Phí lưu ký chứng khoán      
 - Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền 0.27đ/tháng/CP, CCQ, CQ    
 - Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết 0.18đ/tháng/TP   2.000.000đ/tháng/Mã
4 Phí chuyển khoản chứng khoán      
 - Chuyển khoán chứng khoán trong cùng TK lưu ký Miễn phí    
 - Chuyển khoản thực hiện thanh toán 0.3đ/lần/Mã CK   300.000đ/lần/Mã CK
 - Chuyển khoản giữa các tài khoản của NĐT 0.3đ/lần/Mã CK+ 50.000đ/Hồ sơ   0.3đ/lần/Mã CK+ 50.000đ/Hồ sơ
 - Chuyển khoản chứng khoán một phần/toàn phần/tất toán theo yêu cầu của NĐT 0.3đ/lần/Mã CK+ 50.000đ/Hồ sơ   0.3đ/lần/Mã CK+ 50.000đ/Hồ sơ
5 Chuyển nhượng quyền đăng ký mua phát hành thêm 100.000đ/Hồ sơ    
 - Cùng Công ty 50.000 đ/Hồ sơ    
 - Khác Công ty 100.000 đ/Hồ sơ    
6 Phong tỏa, giải tỏa và theo dõi Tài sảm đảm bảo      
 - Theo yêu cầu của NĐT (trên hệ thống VIS) (GTGD tính theo mệnh giá) 0.2%/GTGD 50.000đ/Hồ sơ  2.000.000đ/hồ sơ 
 - Theo yêu cầu của bên thứ 3 (Ngân hàng, VSD,…) (GTGD tính theo mệnh giá) 0.2%/GTGD+0.3đ/CK/1 mã CK 50.000đ/Hồ sơ  2.000.000đ/hồ sơ 
 - Xử lý tài sản phong tỏa cầm cố theo yêu cầu của bên thứ 3 (Ngân hàng, VSD, bên nhận CN…) 0.3%/GTGD 100.000đ/Hồ sơ  10.000.000 đ/Hồ sơ 
V. CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN QUA VSD      
1 Chuyển nhượng chứng khoán không qua giao dịch      
 - Bên chuyển nhượng 0.2%/GTGD 100.000/đ/Mã CK  
 - Bên nhận chuyển nhượng 0.1%/GTGD 100.000/đ/Mã CK  
2 Tặng, cho, thừa kế chứng khoán - CP, CCQ: 0.2%/GTGD    100.000đ/Hồ sơ 
- TP: 0.01%/GTGD
3 Chào mua, chào bán công khai, đấu giá Cổ phiếu, CCQ  (Áp dụng với Bên Mua và Bên Bán; Giá tính phí theo mức giá giao dịch với bên chào mua)      100.000đ/Hồ sơ 
 - Phí giao dịch CP, CCQ: 0.2%/GTGD;    TP: 0.01%/GTGD    
 - Thuế TNCN (Bên bán) 0.1%/GTGD    
 - Phí chuyển khoản chứng khoán 0.3đ/CP, CCQ    
VI. PHÍ XÁC NHẬN SỐ DƯ VÀ SAO KÊ TÀI KHOẢN      
1 Phí xác nhận số dư tài khoản theo yêu cầu KH 100.000đ/lần    
 - Xác nhận do VIS lập 50.000đ/lần 01 bản 03 bản
 - Xác nhận do KH lập 100.000đ/lần 01 bản 03 bản
2 Phí in sao kê Giao dịch Tiền và Chứng khoán      
 - Dưới 2 năm kể từ ngày in sao kê Miễn phí 01 bản 01 bản
 - Trên 2 năm kể từ ngày in sao kê 50.000đ/lần 01 bản 01 bản
VII. PHÍ KHÁC      
1 Phí xác nhận NĐT chứng khoán chuyên nghiệp 200.000đ/lần/KH    
2 Phí xác nhận khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn và chuyển nhượng chứng khoán 200.000đ/lần/KH    
3 Phí Ủy quyền Công bố Thông tin giao dịch CK của đối tượng CBTT  200.000đ/lần/KH    
VIII. QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG  Theo HĐQL sổ CĐ giữa VIS và TCPH
IX. QUẢN LÝ TRÁI PHIẾU Theo HĐ Đại lý ĐKLK & và QL Trái phiếu giữa VIS và TCPH
1 Cấp Giấy CNSH lần đầu Miễn phí    
2 Phí chuyển nhượng (tính theo mệnh giá) 0.02% GTGD 200.000đ/HĐ 5.000.000 đ/HĐ
3 Phí phong tỏa/cầm cố (tính theo mệnh giá) 0.02% GTGD 200.000đ/HĐ 3.000.000 đ/HĐ
4 Phí cấp đổi/in lại Sổ theo yêu cầu 200.000đ/lần    
© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Tổng đài Chăm sóc Khách hàng
Điện thoại: 024 710 888 48 - Fax: 024 3944 5889 Điện thoại: 028.710 888 48 - Fax: 028 3915 2931 Số Hotline: 024 - 777 01212