Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo

Hướng dẫn mở TK qua eKYC

Hướng dẫn Khách hàng ký Hợp đồng mở TK

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUA EKYC

Điều 1: Giải thích từ ngữ
-       Khách hàng: là cá nhân có nhu cầu giao dịch chứng khoán và yêu cầu được mở tài khoản giao dịch chứng khoán (viết tắt là TKGDCK) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (sau đây gọi tắt là VIS hoặc Công ty).
-       eKYC (electronic Know Your Customer) là phương thức định danh/xác minh khách hàng trực tuyến mà VIS cung cấp giúp khách hàng có thể mở TKGDCK từ xa mà không phải trực tiếp tới Công ty làm thủ tục.

Điều 2: Cam kết của Khách hàng
Khách hàng thực hiện mở TKGDCK qua eKYC cam kết:
-       Việc mở TKGDCK qua eKYC và ký kết hợp đồng mở TKGDCK với VIS do chính Khách hàng thực hiện, hoàn toàn tự nguyện và không bị ép buộc bởi bất kỳ người nào hay bất kỳ bên thứ ba nào khác;
-       Số điện thoại và địa chỉ email được dùng để đăng ký mở TKGDCK thuộc quyền sở hữu của khách hàng hoặc khách hàng được quyền sử dụng hợp pháp, hợp lệ;
-       Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân khách hàng sử dụng để mở TKGDCK là của chính khách hàng, còn hiệu lực sử dụng, không có yếu tố giả mạo và hoàn toàn hợp pháp;
-       Mẫu chữ ký đăng ký trên hồ sơ và dùng để ký kết hợp đồng mở TKGDCK (gửi về Công ty sau khi hoàn thành việc mở TKGDCK qua eKYC) là của chính khách hàng mà không phải của bất kỳ ai khác ký hộ, ký thay.

Điều 3: Kích hoạt tài khoản giao dịch chứng khoán
Ngay sau khi TKGDCK được mở thành công qua eKYC, trong vòng 10 ngày làm việc, khách hàng được thực hiện:
-       Nộp tiền vào tài khoản để giao dịch chứng khoán theo hướng dẫn tại website của Công ty.
-       Đặt lệnh mua, bán chứng khoán trên TKGDCK.

Điều 4: Dịch vụ cung cấp mặc định
Khách hàng hoàn thành mở TKGDCK qua eKYC được Công ty cung cấp các dịch vụ tiện ích trực tuyến mặc định đi kèm với việc kích hoạt TKGDCK như sau:
-       Giao dịch chứng khoán trực tuyến (trên các ứng dụng App Mobile, Web, Premium…).
·         Phương thức xác thực: OTP.
·         Số điện thoại nhận OTP: là số điện thoại khách hàng đã dùng để mở TKGDCK;
-       Nhận thông báo từ VIS qua email: theo địa chỉ email khách hàng đã dùng để mở TKGDCK.
·         Dịch vụ SMS: thông báo kết quả GDCK khớp lệnh và các thông báo chủ động từ VIS
·         Số điện thoại nhận SMS: là số điện thoại khách hàng đã dùng để mở TKGDCK.

Điều 5: Hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán
   Sau khi mở tài khoản TKGDCK qua eKYC thành công, khách hàng sẽ nhận được bản mềm Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở tài khoản (gọi tắt là Hợp đồng) và Đăng ký dịch vụ giao dịch điện tử do VIS gửi vào địa chỉ email khách hàng đã cung cấp.
   Khách hàng in 02 bản Hợp đồng, Đăng ký dịch vụ giao dịch điện tử trên, ký chữ ký mẫu và ký ghi rõ họ tên trên Hợp đồng, trực tiếp đến hoặc gửi về VIS theo địa chỉ:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM
PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Địa chỉ: Tầng 3, số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 024.710.88848 – Máy lẻ: 1102 - 1104

   Sau 10 ngày làm việc nếu khách hàng vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ hoặc VIS vẫn chưa nhận được bản gốc Hợp đồng của khách hàng gửi, TKGDCK của khách hàng tạm thời bị khóa cho đến khi VIS nhận được đầy đủ hồ sơ gốc hợp pháp, hợp lệ.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng
-       Khách hàng chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán trước khi tiến hành mở TKGDCK.
-       Khách hàng đã đọc và hiểu đầy đủ các hướng dẫn và quy định liên quan đến giao dịch chứng khoán và các dịch vụ có liên quan do VIS cung cấp trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty.
-       Khách hàng có trách nhiệm đọc và hiểu rõ các nội dung của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (do VIS cung cấp hoặc công bố trên website) trước khi chính thức ký hợp đồng.
-       Trường hợp khách hàng chưa nắm rõ hoặc cần tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán tại VIS, khách hàng liên hệ với Phòng Dịch vụ Khách hàng theo số điện thoại nêu trên để được giải đáp và giúp đỡ.
-       Khách hàng có trách nhiệm bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến TKGDCK của mình, không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ trường hợp phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
-       Khách hàng có yêu cầu ủy quyền giao dịch chứng khoán cho người khác phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và chỉ được thực hiện ủy quyền sau khi đã hoàn tất hồ sơ mở tài khoản với VIS.
-       Khách hàng có đầy đủ quyền và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã ký kết với Công ty.

Điều 7: Cảnh báo rủi ro
   Việc mở TKGDCK qua eKYC và giao dịch chứng khoán trực tuyến luôn tiềm ẩn các rủi ro. Khách hàng lưu ý đọc kỹ Bản công bố rủi ro do VIS công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ https://www.vise.com.vn trước khi quyết định thực hiện mở TKGDCK.
   Khách hàng hoàn toàn ý thức được những rủi ro phát sinh từ việc giao dịch chứng khoán và đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến hình thức giao dịch chứng khoán mà mình lựa chọn.

Điều 8: Chấp nhận các điều khoản và điều kiện
   Các điều kiện và điều khoản nêu trên chi phối quyết định mở tài khoản giao dịch chứng khoán qua eKYC của khách hàng. Để mở TKGDCK qua eKYC khách hàng phải chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.
   Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, tại ngày có hiệu lực, Hợp đồng này thay thế các văn bản, thoả thuận về việc mở tài khoản chứng khoán trước đây giữa Khách hàng và VIS (nếu có).

 

© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Tổng đài Chăm sóc Khách hàng
Điện thoại: 024 710 888 48 - Fax: 024 3944 5889 Điện thoại: 028.710 888 48 - Fax: 028 3915 2931 Số Hotline: 024 - 777 01212