10:02 - Thứ sáu, 30/08/2019
Cổ phiếu Công ty CP thực phẩm Sao Ta thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoánCông ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Mã chứng khoán
FMC

 

Ngày đăng ký cuối cùng


27/08/2019

Tỉ lệ thực hiện

100 : 2

Giá phát hành 

25.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 16/09/2019

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 26/09/2019

VIS
Số lượt đọc: 1242  -  Cập nhật lần cuối: 02/07/20 04:31:54