08:46 - Thứ sáu, 20/09/2019
Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoánCông ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Mã chứng khoán
CIA

 

Ngày đăng ký cuối cùng


12/09/2019

Tỉ lệ thực hiện

185 : 100

Giá phát hành 

15.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 17/09/2019 đến ngày 07/10/2019

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 17/09/2019 đến ngày 09/10/2019

VIS
Số lượt đọc: 1130  -  Cập nhật lần cuối: 02/07/20 04:31:54