10:29 - Thứ sáu, 07/02/2020
Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

Mã chứng khoán


SII

Ngày đăng ký cuối cùng


22/01/2020

Tỉ lệ thực hiện

100:58

Giá phát hành 

16.900 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 27/02/2020

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 02/03/2020

VIS
Số lượt đọc: 922  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30