08:47 - Thứ năm, 13/02/2020
Công ty cố phần chứng khoán Thiên Việt thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Mã chứng khoán


TVS

Ngày đăng ký cuối cùng


05/02/2020

Tỉ lệ thực hiện

12,48%

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 13/02/2020 đến ngày 03/03/2020

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 13/02/2020 đến ngày 06/03/2020

VIS
Số lượt đọc: 910  -  Cập nhật lần cuối: 24/09/20 10:44:29