09:32 - Thứ ba, 18/02/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán MB thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Mã chứng khoánMBS

Ngày đăng ký cuối cùng


12/02/2020

Tỉ lệ thực hiện

1:0,2866

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 06/03/2020

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 10/03/2020

VIS
Số lượt đọc: 1006  -  Cập nhật lần cuối: 02/12/20 04:07:21