10:04 - Thứ ba, 01/04/2008
Từ ngày 1/04/2008, VIS áp dụng mức phí 0,2% cho giao dịch chứng khoán
Từ ngày 01/04/2008, Công ty CP chứng khoán quốc tế Việt Nam sẽ áp dụng mức phí mới tối đa 0,2% đối với tất cả giao dịch. Mức phí giao dịch này sẽ chỉ áp dụng trong thời gian UBCK NN điều chỉnh biên độ giao dịch.

Quý nhà đầu tư vui lòng xem chi tiết Biểu phí giao dịch như sau:

TT

Mục

Mức phí (áp dụng cho tổng giá trị giao dịch thành công theo ngày)

 

PHÍ MÔI GIỚI VÀ GIAO DỊCH

 

1

Cổ phiếu niêm yết

 

-

≤ 100 triệu VND

0,20%

-

> 100 triệu đến 300 triệu VND

0,20%

-

> 300 triệu VND đến 01 tỷ VND

0,20%

-

> 01 tỷ VND

0,15%

2

Chứng chỉ quỹ niêm yết

 

-

≤ 100 triệu VND

0,20%

-

> 100 triệu VND đến 300 triệu VND

0,20%

-

> 300 triệu VND đến 01 tỷ VND

0,20%

-

> 01 tỷ VND

0,15%

3

Trái phiếu niêm yết

 

-

Cá nhân

0,15%

-

Tổ chức

0,10%

     4

Lưu ký và mở tài khoản

 

-

Lưu ký

Miễn phí

-

Mở tài khoản

Miễn phí

-

Chuyển khoản chứng khoán

Miễn phí

 

VIS
Số lượt đọc: 5534  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30