09:40 - Thứ tư, 25/06/2008
Thông báo đóng cửa Chi nhánh và Phòng Giao dịch - CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã quyết định đóng cửa Chi nhánh tại số 63 Tràng Thi, Hà Nội và Phòng giao dịch tại số 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Hồ Chí Minh.

Chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và giải quyết thỏa đáng quyền lợi của nhà đầu tư.

 

VIS
Số lượt đọc: 5732  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30