09:35 - Thứ năm, 10/07/2014
PPG - Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
CTCP Sản xuất – Thương Mại - Dịch vụ Phú Phong (PPG) công bố Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014

Theo đó, 06 tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị đã tiến hành 03 cuộc họp và ban hành 02 nghị quyết, quyết định: kết quả kinh doanh 03 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Chi tiết thông báo xem tại đây

Theo HNX
Số lượt đọc: 3740  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30