03:25 - Thứ hai, 14/07/2014
APG - Mai Đức Chiến trở thành cổ đông lớn
Số lượng cổ phiếu đã mua: 218.000 CP.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Đức Chiến

- Mã chứng khoán: APG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 671.800 CP (tỷ lệ 4,97%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 218.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 889.800 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,58%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/07/2014.

 
Theo HNX
Số lượt đọc: 4026  -  Cập nhật lần cuối: 24/09/20 10:44:29