10:49 - Thứ ba, 06/01/2009
13/01/2009, hủy niêm yết và ngừng giao dịch trái phiếu QH070915
Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo hủy niêm yết và ngừng giao dịch trái phiếu QH070915 trên Trung tâm GDCK Hà Nội theo các nội dung sau:

-          Tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

-          Địa chỉ trụ sở chính: 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

-          Điện thoại: 04.37365741           Fax: 04.37365672

-          Tên trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ BLPH

-          Mã chứng khoán: QH070915

-          Mệnh giá: 100.000 đồng

-          Ngày phát hành:  31/01/2007

-          Ngày đáo hạn:  31/01/2009

-          Lý do hủy niêm yết: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

-          Số lượng trái phiếu niêm yết hiện tại: 15.000.000 trái phiếu (Mười lăm triệu trái phiếu)

-          Tổng giá trị trái phiếu niêm yết hiện tại: 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)

-          Số lượng trái phiếu hủy niêm yết: 15.000.000 trái phiếu (Mười lăm triệu trái phiếu)

-          Tổng giá trị trái phiếu hủy niêm yết: 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)

-          Ngày đăng ký cuối cùng để nhận vốn gốc trái phiếu: 13/01/2009

-          Ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch: 13/01/2009

-          Ngày thanh toán vốn gốc và lãi: 31/01/2008

-          Ngày thực thanh toán vốn gốc và lãi: 02/02/2009

Trung tâm GDCK Hà Nội trân trọng thông báo./.

HaSTC
Số lượt đọc: 4206  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30