04:12 - Thứ sáu, 06/02/2009
Chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Xây lắp Chương Dương
Trung tâm GDCK Hà Nội đã ra quyết định chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Chương Dương với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

      - Mã chứng khoán: CDC

      - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

      - Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 2.865.715 cổ phiếu

            (Hai triệu tám trăm sáu mươi lăm nghìn bảy trăm mười lăm cổ phiếu);

Trong đó:          + Số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 1.790.974 cổ phiếu

                        + Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: 992.741 cổ phiếu

                        + Số cổ phiếu phát hành cho người lao động: 82.000 cổ phiếu

-    Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo msệnh giá): 28.657.150.000 đồng

            (Hai mươi tám tỷ sáu trăm năm mươi bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)

HaSTC
Số lượt đọc: 4030  -  Cập nhật lần cuối: 02/12/20 04:07:21