11:08 - Thứ hai, 11/10/2010
Thông báo bán đấu giá cổ phần: Cảng Mỹ Thới An Giang
 
1 Ngày đấu giá 28/10/2010
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Cảng Mỹ Thới An Giang
4 Vốn điều lệ 138.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.201.900
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.201.900
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 10.200
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Khối lượng tối thiểu  0
12 Khối lượng tối đa 0
13 Giá trị phát hành 32.019.000.000
14 Số mức giá 2

 

 

 
HOSE
Số lượt đọc: 5458  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30