09:27 - Thứ hai, 25/10/2010
Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang
 
1 Ngày đấu giá 11/11/2010
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Công ty Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang
4 Vốn điều lệ 350.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 8.238.800
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 8.238.800
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 10.200
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Khối lượng tối thiểu  0
12 Khối lượng tối đa 0
13 Giá trị phát hành 82.388.000.000
14 Số mức giá 3

 

HOSE
Số lượt đọc: 5390  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30