10:55 - Thứ ba, 26/10/2010
Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Khí Việt Nam
 
1 Ngày đấu giá 17/11/2010
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS)
4 Vốn điều lệ 18.950.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 94.750.000
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 94.750.000
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 31.000
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Khối lượng tối thiểu  100
12 Khối lượng tối đa 94.750.000
13 Giá trị phát hành 947.500.000.000
14 Số mức giá 1

 

HOSE
Số lượt đọc: 5350  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30