04:25 - Thứ ba, 19/10/2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng với nội dung như sau:
.

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

 

 

Tên chứng khoán

 

Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán

HCM

Ngày đăng ký cuối cùng12/10/2021

Tỉ lệ thực hiện

2:1

Giá phát hành 

14.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021

 

VIS
Số lượt đọc: 300  -  Cập nhật lần cuối: 21/01/22 10:34:31