08:54 - Thứ ba, 04/01/2022
Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

 

 

Tên chứng khoán  

Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam

Mã chứng khoán 

TTN

Ngày đăng ký cuối cùng  

30/12/2021 

Tỉ lệ thực hiện  

2:1

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 16/02/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 18/02/2022  

VIS
Số lượt đọc: 9946  -  Cập nhật lần cuối: 22/09/23 04:35:14