08:11 - Thứ sáu, 21/01/2022
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

Mã chứng khoán 

EVG

Ngày đăng ký cuối cùng  

18/01/2022

Tỉ lệ thực hiện  

1:1

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 11/02/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 21/02/2022                

VIS
Số lượt đọc: 478  -  Cập nhật lần cuối: 01/07/22 09:36:48