05:13 - Thứ sáu, 01/04/2022
Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ thông báo Thực hiện quyền mua chứng khoán
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

Mã chứng khoán 

TSC

Ngày đăng ký cuối cùng  29/03/2022

Tỉ lệ thực hiện  

3:1

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 25/04/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 29/04/2022

 

VIS
Số lượt đọc: 508  -  Cập nhật lần cuối: 30/09/22 04:55:19