05:13 - Thứ ba, 05/04/2022
Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

Mã chứng khoán 

LPT

Ngày đăng ký cuối cùng  

31/03/2022

Tỉ lệ thực hiện  

2:1

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 27/04/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 05/05/2022

VIS
Số lượt đọc: 478  -  Cập nhật lần cuối: 30/09/22 04:55:19