05:14 - Thứ ba, 05/04/2022
Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

 

 

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến

Mã chứng khoán 

DID

Ngày đăng ký cuối cùng  

31/03/2022

Tỉ lệ thực hiện  

02:01

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 26/04/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 06/05/2022

VIS
Số lượt đọc: 498  -  Cập nhật lần cuối: 30/09/22 04:55:19