08:36 - Thứ sáu, 08/04/2022
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

Mã chứng khoán 

LPB

Ngày đăng ký cuối cùng  

06/04/2022

Tỉ lệ thực hiện  

100:21,395

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 04/05/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 06/05/2022

VIS
Số lượt đọc: 374  -  Cập nhật lần cuối: 12/08/22 09:05:08