02:29 - Thứ ba, 10/05/2011
Thông báo bán đấu giá cổ phần: Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn
 
1 Ngày đấu giá 18/05/2011
2 Lần đấu giá  
3 Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV
4 Vốn điều lệ 167,924,970,000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2,635,000
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2,635,000
7 Mệnh giá: 10,000
8 Giá khởi điểm: 22,500
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Khối lượng tối thiểu  100
12 Khối lượng tối đa 2,635,000
13 Giá trị phát hành 26,350,000,000
14 Số mức giá 2

 

 
File đính kèm  
  20110427-QUYCHE DG CTY CP DT CHANHPHUHOA.pdf
  20110427-TBAO BANDAU GIA CONG TY CP DTXD CHANH PHU HOA 18.5.11.pdf
  BAN CONGBO THONG TIN - CTY CP DTXD CHANH PHU HOA.pdf
  BCTC KIEMTOAN NAM 2010.pdf
  MAUDON- CTYCP DTXD CHANHPHUHOA.doc
  MAUUQ- CTY CP DTXD CHANHPHUHOA.doc
HOSE
Số lượt đọc: 55304  -  Cập nhật lần cuối: 01/12/23 05:04:56