09:05 - Thứ sáu, 09/09/2016
THÔNG BÁO KÊT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AIC
.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam trân trọng thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ AIC, chi tiết như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng

Đơn vị

1

Tổng số cổ phần bán đấu giá

306.000

cổ phần

2

Mệnh giá cổ phần bán đấu giá

10.000

đồng/ cổ phần

3

Giá khởi điểm

10.262

đồng/ cổ phần

4

Tổng số nhà đầu tư tham gia đấu giá

08

nhà đầu tư

5

Tổng khối lượng đăng ký mua

1.986.000

Cổ phiếu

6

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

08

phiếu

7

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

1.986.000

cổ phần

8

Khối lượng đặt cao nhất

306.000

cổ phần

9

Khối lượng đặt thấp nhất

50.000

cổ phần

10

Giá đặt mua cao nhất

30.762

đồng/ cổ phần

11

Giá đặt mua thấp nhất

10.262

đồng/ cổ phần

12

Giá đấu thành công cao nhất

30.762

đồng/ cổ phần

13

Giá đấu thành công thấp nhất

30.762

đồng/ cổ phần

14

Giá đấu thành công bình quân

30.762

đồng/ cổ phần

15

Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá

01

nhà đầu tư

16

Tổng số lượng cổ phần bán được

306.000

cổ phần

17

Tổng trị giá cổ phần bán được theo giá bq

9.413.172.000

đồng

Trân trọng thông báo!

VIS
Số lượt đọc: 49022  -  Cập nhật lần cuối: 22/09/23 04:35:14